Вакантные места для приема (перевода)

Количество обучающихся на 31 августа 2020  года

Класс Ф.И.О. Количество детей
  Салина Л.А. 29
  Прилуцкая Т.А. 29
  Казанцева О.В. 29
  Соколан О.В. 29
  Глазова А.А. 7
  2 а Никитина Л.В. 27
  2 б Безъязыкова Т.Ю. 27
  2 в Котова Л.Ю. 27
  2 г Новосельцева Н.Н. 26
  Гужавина Н.Б. 15
  3 а Волкова Р.А. 25
  3 б Минакова С.В. 19
  3 в Морозова С.А. 26
  3 г Харлова Г.Н. 24
  4 а Семёнова Е.В. 30
  4 б Токарева О.В. 29
  4 в Ивченкова О.В. 29
  4 г Синицына С.С. 13
Всего (начальное звено) 18 классов 440
Дошкольное образование 75

 

  Кастрыкина Н.В. 26
  Курбатова Н.П. 21
  Гончарова А.Н. 25
  Попридухина Н.Н. 21
  Жданова Л.А. 13
  Бредер Т.П. 26
  Будник С.В. 25
  Ситникова О.В. 26
  Кочкурова С.А. 25
  Молокоедова Е.И. 14
  Дивина Л.И. 26
  Разаренова С.А. 28
  Скударнова Н.А. 24
  Жигарева С.В. 24
  Ардышева Т.С. 24
  Крылова Е.В. 22
  Черникова Н.В. 20
  Тарасевич И.А. 18
  Шашенко В.Б. 25
  Марченко В.Л. 24
  Нестеренко Н.А. 25
  Бац О.Л. 21
  Аркашова О.М. 15
Итого 23 класса    518
  10а Репникова Л.А. 21
  10б Воронкова С.Ю. 13
  11а Путилова И.Ю. 22
  11б Колотовкина О.А. 24
Итого 4 класса   80
Всего средняя школа 598
ИТОГО ШКОЛА 1038